Wszyscy mamy równe szanse

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-022/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Gmina: Pietrowice Wielkie

Wartość ogółem: 123376

Wydatki kwalifikowalne: 123376

Dofinansowanie: 123376

Dofinansowanie UE: 104869,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Pietrowice Wielkie

NIP beneficjenta: 6391006339

Kod pocztowy: 47-480

Miejscowość: Pietrowice Wielkie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat głubczycki / Powiat raciborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

miasto rowerów, pozostając, wojewódzki urząd pracy w łodzi, metbud kielce, koronawirus polska 15 kwietnia, urząd gminy strzałkowo, pismo z zus, co jest podstawowym elementem budującym nerkę, urząd pracy puławy, agenda szkolenia, na sygnale odc 284, dotacja dla samozatrudnionych 2021, rezygnacja ze stosowania rozporządzenia wzór, vital med kraków, szacowanie wartości zamówienia, wapw rekrutacja, wisla ma 1022 km dlugosci, uzdrowisko wieniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mlekiem płynąca pl, wiadomości z polityki

yyyyy