Wszyscy mamy równe szanse

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-328/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Rędziny

Wartość ogółem: 119191

Wydatki kwalifikowalne: 119191

Dofinansowanie: 119191

Dofinansowanie UE: 101312,35

Nazwa beneficjenta: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Macierz

NIP beneficjenta: 9491897150

Kod pocztowy: 42-200

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

pkb miast polski, covid gov, przedszkolaki, ulga od długu sms, pgnig kraków nowa huta, lęk pierwotny psychologia, obostrzenie 1 stopnia rysunek, ile jest liczb czterocyfrowych w których zapisie mogą wystąpić tylko cyfry 5 6 7, umowa prawa autorskie, kamienica lublin, włocławskie centrum organizacji pozarządowych i wolontariatu

yyyyy