Wszyscy mamy te same szanse – usprawnianie to nasze zadanie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-143/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Gmina:

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 60000

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Powiat Jaworski

NIP beneficjenta: 6951351475

Kod pocztowy: 59-400

Miejscowość: Jawor

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

dolina giełczwi, tarcza antykryzysowa 2022 dla samozatrudnionych, andrzej seweryn wzrost, kiedy wymagana jest toaleta dla niepełnosprawnych, skierowany, pomysły na konkursy z języka angielskiego, ustawą o pit 2022 tekst jednolity, powrót do pracy po macierzyńskim, czarodziejskie smyczki opole, krus radzyn podlaski, pakdrew, co to partycypacja

yyyyy