Wszyscy mogą mieć te same szanse

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-236/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Legnickie Pole

Wartość ogółem: 88229,52

Wydatki kwalifikowalne: 88229,52

Dofinansowanie: 88229,52

Dofinansowanie UE: 74995,09

Nazwa beneficjenta: Gmina Legnickie Pole

NIP beneficjenta: 6911276075

Kod pocztowy: 59-241

Miejscowość: Legnickie Pole

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

założenie działalności gospodarczej 2022, dotacje dla firm budowlanych 2018, projekty dla osób starszych, wersjach, jak to dziala, dobrobyt synonim, fundusze pożyczkowe, co to jest onz, wypełnianie wnioskow za pieniądze opinie, tarcza antykryzysowa dotacje, bezpłatne szkolenia, na sygnale odcinek 370

yyyyy