Wszystkie dzieci nasze są!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-136/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Ulan-Majorat

Wartość ogółem: 424874,86

Wydatki kwalifikowalne: 424874,86

Dofinansowanie: 424874,86

Dofinansowanie UE: 361143,63

Nazwa beneficjenta: Gmina Ulan-Majorat/Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie.Szkoła Podstawowa

NIP beneficjenta: 5381839014

Kod pocztowy: 21-307

Miejscowość: Ulan-Majorat

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/15/2011

odpady wielkogabarytowe olkusz 2022, zespół szkół muzycznych szczecin, mapa drogi s5, wojewódzki serwis informacyjny, tereny zieleni miejskiej pdf, wskaźnik urbanizacji, chodel lubelskie, gdynia kołłątaja, film kolskiego na litere h, prawa dziecka do druku, kredyt 50 tys na 5 lat, ing,ok, związek australijski należy do najlepiej rozwiniętych gospodarczo państw świata, otwarcie firmy transportowej dotacje, g2a kraków, pracownia dynamiki morza

yyyyy