Wszystkie dzieci nasze są

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-033/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryficki

Gmina: Gryfice

Wartość ogółem: 1176267,11

Wydatki kwalifikowalne: 1176267,11

Dofinansowanie: 999827,04

Dofinansowanie UE: 999827,04

Nazwa beneficjenta: Gmina Gryfice

NIP beneficjenta: 8571821013

Kod pocztowy: 72-300

Miejscowość: Gryfice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat choszczeński / Powiat gryficki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015

żłobek jacuś chełm, poznajmy się świętokrzyskie, zespół szkół ekonomicznych w brzegu, pociong, umowa partnerska, 500 plus dla niepełnosprawnych a pobyt w zol, opłata administracyjna leasing 75 czy 100, ii linia metra mapa, turystyką wiejska dotację 2021, w poniższych zdaniach n oznacza liczbę naturalną, wzór odwołania od decyzji zus z omówieniem, zawsze horyzontalny, praca szkolnictwo, klawiatura google chrome, projekt eliasz, internetowe wybory eu, polityka czas filmu, cse światowid elbląg

yyyyy