Wszystkie przedszkolaki nasze są

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-011/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Domaszowice

Wartość ogółem: 86350

Wydatki kwalifikowalne: 86350

Dofinansowanie: 86350

Dofinansowanie UE: 73397,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Domaszowice

NIP beneficjenta: 7521373411

Kod pocztowy: 45-146

Miejscowość: Domaszowice

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014

polski ken przed operacjami, western union rzeszow, strzegomiu, inwestorzy instytucjonalni, świnoujście granica z niemcami, opieka nad osobami starszymi podkarpackie, dofinansowanie do wymiany pieca 2019 podkarpackie, darmowy słownik polsko angielski, niedosłuch icd 10, buty na rolkach, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a1 wniosek

yyyyy