Wszystkie Szkraby do Szkrabusia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-071/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Gmina: Gniezno – miasto

Wartość ogółem: 851880

Wydatki kwalifikowalne: 851880

Dofinansowanie: 724098

Dofinansowanie UE: 615483,3

Nazwa beneficjenta: Niepubliczne Przedszkole Szkrabuś

NIP beneficjenta: 7842432063

Kod pocztowy: 62-200

Miejscowość: Gniezno

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

kantyna niewiadów, bezpłatne szkolenia dla nauczycieli warszawa 2019, the art of travel lektor pl, liczenie ruchów płodu, śniadania bytom, portal w polityce, portal informacyjny poznań, dofinansowanie do niani 2019, bez niego przedsiebiorca nie dostanie kredytu, kredyt ekologiczny, nowo utworzony, wms zgkikm, progi zamówień publicznych 2021

yyyyy