Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu … (R. Fulghum)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-015/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Sędziszów Małopolski

Wartość ogółem: 482183,74

Wydatki kwalifikowalne: 482183,74

Dofinansowanie: 409856,18

Dofinansowanie UE: 409856,18

Nazwa beneficjenta: Gmina Sędziszów Małopolski

NIP beneficjenta: 8181584373

Kod pocztowy: 39-120

Miejscowość: Sędziszów Młp.

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

żłobek krosno, dostępność stron internetowych, portaledukacyjny kraków, narzędzia coachingowe pdf, synonim zakres, parkuj i jedź tarnów, zsrcku w czernichowie, gruszecki milanówek, mapa regionów polski, darmowy kurs prawa jazdy, matura z matematyki 2021 data, darmowe kursy wrocław 2019

yyyyy