Wszystko co trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-055/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Sokołów Małopolski

Wartość ogółem: 613190

Wydatki kwalifikowalne: 613190

Dofinansowanie: 603992,15

Dofinansowanie UE: 521211,5

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół Nr 1 w Nienadówce

NIP beneficjenta: 5170022316

Kod pocztowy: 36-052

Miejscowość: Nienadówka

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

urząd miasta bytom wydział komunikacji, instrukcja definicja, zhw opole, zdzisław imię, rejestr ryzyk, gniezno praca gov, csv program, rozporządzenie covid od 15 grudnia, sluzbazdrowia.pl, wspieram ecs, pisemne opracowanie zagadnienia, profilaktyczne programy zdrowotne w polsce, zatoki zięba, wzór pisma wniosek urlopowy, firmy lubuskie

yyyyy