Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-249/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Wąwolnica

Wartość ogółem: 119644,94

Wydatki kwalifikowalne: 119644,94

Dofinansowanie: 107378,94

Dofinansowanie UE: 91272,1

Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI MASZKI Z/S W MASZKACH

NIP beneficjenta: 7132570502

Kod pocztowy: 24-204

Miejscowość: Wojciechów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015

kierunek ewakuacji, pracuje w dziale kontroli technicznej krzyżówka, załącznik nr 10 do ustawy o vat 2020, propart kępno, podpora do jeżyn, via carpatia polska, rozporzadzenie z 10 marca 2021, dofinansowanie do niani 2021, glamping małopolska, kasjer warszawa, refundacja języków obcych opinie, pup nowy sącz, powiatowy urząd pracy w przemyślu, flagi z nazwami

yyyyy