Wybieram-Realizuję-Osiągam

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-274/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Gmina: Szczekociny

Wartość ogółem: 540425,9

Wydatki kwalifikowalne: 540425,9

Dofinansowanie: 540425,9

Dofinansowanie UE: 459362,02

Nazwa beneficjenta: Fundacja Edukacja Bez Granic

NIP beneficjenta: 9542413051

Kod pocztowy: 40-032

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

dotacja na staw 2021, wyszukiwarka zus, wer pl, ideą, jak budowano domy przed wojną, nacigator, point olsztyn, wzór wniosku o wystąpienie ze spółki wodnej, zamówienia publiczne od jakiej kwoty, polakom powierzono pełnienie funkcji administracyjnych, zakladanie wlasnej dzialalnosci, praca energetyka śląskie, faktura korygująca doc, wydział komunikacji gryfice, igłostudnie, szerokość drogi ewakuacyjnej w budynku nie może być mniejsza niż, bank zadań cke 2016 chemia, centrum kształcenia europejskiego, dotacje podmiotowe

yyyyy