Wygrać przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-298/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Gmina: Czerwionka-Leszczyny

Wartość ogółem: 224930

Wydatki kwalifikowalne: 224930

Dofinansowanie: 224930

Dofinansowanie UE: 191190,5

Nazwa beneficjenta: Powiat Rybnicki/Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

NIP beneficjenta: 6422528761

Kod pocztowy: 44-230

Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/8/2012

dotacja na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, urząd pracy łuków, dofinansowanie do opiekunki, art. 72 kk, iso 7010 pdf, ustawa żłobkowa, na mapie zostały zaznaczone cztery miasta europejskie, przykłady projektów unijnych, szczegółowy opis osi priorytetowych, s17 garwolin kołbiel, lo jodłowa, lubelska kuźnia talentów, patrycja adamska, rzepiennik, regionalny program stypendialny 2019/2020

yyyyy