Wyjaśnianie świata przyrody

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-035/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnik

Wartość ogółem: 398073,45

Wydatki kwalifikowalne: 398073,45

Dofinansowanie: 345503,45

Dofinansowanie UE: 338362,43

Nazwa beneficjenta: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A.

NIP beneficjenta: 7121004762

Kod pocztowy: 21-045

Miejscowość: Świdnik

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

cppc lista gmin, urząd pracy wąbrzeźno, opole lubelskie liczba mieszkańców, ekokanwod

yyyyy