Wykształceni i z perspektywami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-012/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Gmina: Zbiczno

Wartość ogółem: 155553,78

Wydatki kwalifikowalne: 155553,78

Dofinansowanie: 155553,78

Dofinansowanie UE: 132220,71

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Brodnicy

NIP beneficjenta: 8741740467

Kod pocztowy: 87-300

Miejscowość: Brodnica

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

sztorm na statku, potwierdzenie odbioru wynagrodzenia w gotówce pdf, maszyny rolnicze łódzkie, iii urząd skarbowy w lublinie, chopin 2020.pl, ustanawiana na nieruchomości, grants rosja, nie otwierają się strony internetowe, zszdz rzeszow, komputronik galeria młociny, pozyczka na start, urzad pracy nysa, z 2020, fundusze unijne szkolenia bezpłatne 2019, 85 722 31 26, program stypendialny małopolska, zalozenie dzialalnosci 2022, wstrzymanie określonych działań ogłaszane przez państwo, wybory internetowe eu

yyyyy