Wymarzone dzieciństwo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-046/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryficki

Gmina: Trzebiatów

Wartość ogółem: 885667,21

Wydatki kwalifikowalne: 885667,21

Dofinansowanie: 752817,13

Dofinansowanie UE: 752817,13

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

NIP beneficjenta: 8512805432

Kod pocztowy: 71-501

Miejscowość: Szczecin

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015

zachodniopomorskie ferie 2019, 61 610 71 43, 30 lublin, kujawska 3 warszawa, poniżej zapisano pytania na które odpowiadają poszczególne akapity, dziedzictwo 2020, kraje unii europejskiej, europejska akademia medycyny ludowej świebodzice, kryzys gospodarczy 2022 wojna, kurs euro 24.01.2022, chciałyby razem czy osobno, miastków kościelny

yyyyy