Wymarzone przedszkole gwarancją dobrego startu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-209/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Gmina: Somianka

Wartość ogółem: 86175,8

Wydatki kwalifikowalne: 86175,8

Dofinansowanie: 86175,8

Dofinansowanie UE: 73249,43

Nazwa beneficjenta: Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe „Szkoła z Tradycjami”

NIP beneficjenta: 7621995738

Kod pocztowy: 07-203

Miejscowość: Somianka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pułtuski / Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

terapia ogrodem, sieć transportowa, plany nysa, słownik budowlany, jak wypełnić wniosek o płatność czyste powietrze, dofinansowanie na założenie firmy 2021, mco kraków, pomoc rządowa dla rodzin, wypełniania, baśniowy świat dziecka, noclegi ełk

yyyyy