Wymarzone Przedzkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-040/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Gmina: Skarżysko-Kamienna

Wartość ogółem: 845207,2

Wydatki kwalifikowalne: 845207,2

Dofinansowanie: 822726,5

Dofinansowanie UE: 718426,12

Nazwa beneficjenta: Gmina Skarżysko-Kamienna/Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Publicznych

NIP beneficjenta: 6630008207

Kod pocztowy: 26-110

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

58 501 03 00, bgk pożyczki, piastowska 46, pup dobczyce, dotację na otwarcie firmy 2021 dla osób pracujących, uzp kurs euro, regionalny program operacyjny województwa pomorskiego, program analiz funduszy, 8 czerwca koronawirus, co to horyzont, społeczność internetowa, mit kierunki, dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 2019, dni rybnika 2019, dotacje na działalność 2019, dokumety, nowe zlotno, fotowoltaika dotacje unijne 2021, fryzjer tesco stalowa, rpo.warmia.mazury

yyyyy