Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Augustów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-301/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Augustów

Wartość ogółem: 609634

Wydatki kwalifikowalne: 609634

Dofinansowanie: 609634

Dofinansowanie UE: 518188,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Augustów

NIP beneficjenta: 8461595610

Kod pocztowy: 16-300

Miejscowość: Augustów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

konwenty 2021, anna bogusiewicz wiek, klasyfikacja isced, zmiana zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, cena brutto pewnego towaru wynosi 126, pup bytom, rynek szczytno, www pup ropczyce, na przyszłość

yyyyy