Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gmine Niwiska do świadczenia wysokiej jakości usług na rzezc dzieci w wieku przedszkolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-046/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Niwiska

Wartość ogółem: 174532,5

Wydatki kwalifikowalne: 174532,5

Dofinansowanie: 174532,5

Dofinansowanie UE: 148352,63

Nazwa beneficjenta: Gmina Niwiska

NIP beneficjenta: 8141588011

Kod pocztowy: 36-147

Miejscowość: Niwiska

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

margonin domki, wybory gmina solina 2014, kraje unii europejskiej 2022, wiadomości 2021, atrakcyjne, justyna jastrzębska, cee elk, zarobki psychoterapeuty, marszałkowski urząd wojewódzki, deminis, dotacje na agroturystyke, studia zarządzanie kraków, największe inwestycje w polsce 2020

yyyyy