Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śledzianowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-319/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Drohiczyn

Wartość ogółem: 57213

Wydatki kwalifikowalne: 57213

Dofinansowanie: 57213

Dofinansowanie UE: 48631,05

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów

NIP beneficjenta: 5441536330

Kod pocztowy: 17-312

Miejscowość: Drohiczyn

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

covid w polsce, nowe zlotno, fs 2019, gimnazjum w jutrosinie, powrót do polski covid, wskaźnik zachorowań województwa, spełniających twoje, felgi rolnicze 16 do wozu, agroturystyka wronki

yyyyy