Wyrónywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim-II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-006/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Gmina:

Wartość ogółem: 1106340

Wydatki kwalifikowalne: 1106340

Dofinansowanie: 940389

Dofinansowanie UE: 940389

Nazwa beneficjenta: POWIAT CHEŁMIŃSKI

NIP beneficjenta: 8751462248

Kod pocztowy: 86-200

Miejscowość: Chełmno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011

angielski senator, linia bazowa, zachowanie kulturowe, 234 euro, dofinansowanie do działalności, opis ogrodu, rozrywkowa-pomoc.eu, czcionka szeryfowa i bezszeryfowa, urząd do spraw cudzoziemców poznan, praca pleszew kotlin, czahary łódź, gok radłów, urzadpracybelchatow, wup łódź, kolumny tekstu w prasie, koronawirus 14 października 2020, karta standaryzacji pracy wzór, oficjalne pismo

yyyyy