Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III i doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Udaninie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-252/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Udanin

Wartość ogółem: 69658,3

Wydatki kwalifikowalne: 69658,3

Dofinansowanie: 69658,3

Dofinansowanie UE: 59209,56

Nazwa beneficjenta: Gmina Udanin

NIP beneficjenta: 9131500162

Kod pocztowy: 55-340

Miejscowość: Udanin

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

10 miejsc w polsce które warto zobaczyć, dotacje dla małych gospodarstw 2022, praca cycow, ile państw w ue, drzwi do kariery, twój ruch film, alicja bosak, jest słownik, 2 przedstaw strukturę samorząduterytorialnego w polsce., europejski fundusz społeczny 2014 2020, żłobki publiczne warszawa, działki podkarpackie

yyyyy