Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Gminie Lubraniec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-122/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Lubraniec

Wartość ogółem: 238021

Wydatki kwalifikowalne: 238021

Dofinansowanie: 202317,85

Dofinansowanie UE: 202317,85

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubraniec

NIP beneficjenta: 8882893078

Kod pocztowy: 87-890

Miejscowość: Lubraniec

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

urząd pracy w ostrowie wlkp, pup łobez, wałbrzych dziennik, sukcesy przykłady, wiadomosci strzelce opolskie, dwup.pl, żłobek nowy tomyśl, ustawa o gospodarce nieruchomościami streszczenie, przełożenie egzaminu na prawo jazdy z powodu choroby

yyyyy