Wyrównanie szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez utworzenie dwóch punktów przedszkolnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-070/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Lubaczów

Wartość ogółem: 100000

Wydatki kwalifikowalne: 100000

Dofinansowanie: 98500

Dofinansowanie UE: 85000

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów

NIP beneficjenta: 7931570157

Kod pocztowy: 37-600

Miejscowość: Lubaczów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

głównymi obszarami hodowli trzody chlewnej w polsce są, certyficat, w pyskowicach, pup opole pl, ewelina knapska, szyfr rankingowy, zdz gorzów, akademia przedszkolaka, rząd polski 2004, polska agencja pozyskiwania funduszy unijnych, oświadczenie fundusz pracy wzór, przepis definicja, gminaniemodlin, realizuje projekty na zlecenie, koronawirus 7 luty 2022, zjawiska społeczne przykłady, inea płatności, przeglądy gov, wybierz z podręcznika opis jednej z warstw lasu, jak napisać wniosek o zapomogę wzór

yyyyy