Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-200/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Gmina: Niegowa

Wartość ogółem: 1339084

Wydatki kwalifikowalne: 1339084

Dofinansowanie: 1339084

Dofinansowanie UE: 1138221,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Niegowa

NIP beneficjenta: 5771676910

Kod pocztowy: 42-320

Miejscowość: Niegowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/16/2009

Data zakończenia realizacji: 3/14/2011

linneusza warszawa, żłobek bobrowniki, urząd pracy w braniewie, fundacja rozwoju przedsiębiorczości, szkolenia dofinansowane z ue 2021, szczegółowy, kontrola krzyzowa, pup łomża, michał kusiak, na dobre i na złe 837 streszczenie, urząd pracy iława, urząd miasta i gminy skała, kurs stolarski online, cena biletu na mecz piłki nożnej wynosiła 150 zł, informacja w prasie, plakaty w białej ramie

yyyyy