Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gdańskiej Szkole Podstawowej „Lingwista”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-303/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 41137,1

Wydatki kwalifikowalne: 41137,1

Dofinansowanie: 41137,1

Dofinansowanie UE: 34966,54

Nazwa beneficjenta: Oświata – Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5832448742

Kod pocztowy: 80-107

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

ogrody botaniczne na śląsku, eliza banasik, ile za godzinę opieki nad dzieckiem 2021, symbole niepełnosprawności tabela, nowy sącz jakie województwo, lgd chełmno, urząd pracy nowy targ godziny otwarcia, multi media, koronawirus w polsce 6 maja, stawka za km 2020, wyrżnął stado baranów pod troją, zdm lublin, dotacja 60 tys 2022, emilia lipińska, leszek dzięgielewski, alicja bosak, osp dobromierz, krajowe centrum doradztwa energetycznego, na wesoło, termomodernizacją dotację 2021

yyyyy