Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Bielany

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-260/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Gmina: Bielany

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 60000

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Bielany/Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bielanach

NIP beneficjenta: 8231561524

Kod pocztowy: 08-311

Miejscowość: Bielany Żyłaki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

lokale wyborcze lublin, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ustawa, zaproponuj wzór ogólny ciągu, rozporządzenie 25 marca 2021 dziennik ustaw, koszty pośrednie i bezpośrednie przykłady, ujęcie w księgach dofinansowania z programu polska bezgotówkowa, powodzie w europie 2021, dotacje 2021, znaki szczególne odcinek 6, oznaczenie pochylni

yyyyy