Wyrównanie szans edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Łańcucie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-087/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Łańcut – miasto

Wartość ogółem: 198778,4

Wydatki kwalifikowalne: 198778,4

Dofinansowanie: 169076

Dofinansowanie UE: 168961,64

Nazwa beneficjenta: Powiat Łańcucki

NIP beneficjenta: 8151632564

Kod pocztowy: 37-100

Miejscowość: Łańcut

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

nowinki barczewskie, nfz wielkopolska, lampy led do uprawy roślin opinie, sowa bg po opole, safari przegladarka, przedszkole nr 4 olkusz, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, szkoły jazdy lublin, kurs euro wrzesień 2020, sfera ubrania dla dzieci, poradnia psychologiczno pedagogiczna kraśnik, lsi lubelskie, ministerstwo transport, znajdź swój urząd skarbowy, pkn orlen sa, urząd pracy kędzierzyn koźle, biała szałwia a kościół

yyyyy