WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE WYSZKI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-338/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Wyszki

Wartość ogółem: 633790

Wydatki kwalifikowalne: 633790

Dofinansowanie: 633790

Dofinansowanie UE: 538721,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Wyszki

NIP beneficjenta: 5432067143

Kod pocztowy: 17-132

Miejscowość: Wyszki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

opiekunka dla seniora, konfirmaty do łączenia płyt meblarskich, pogoda warzyn drugi, uniwersytet muzyczny fryderyka chopina, rpo mazowieckie harmonogram 2019, opole 2022 program, dofinansowanie na naukę języka obcego, nieformalny, dotacje unijne dla rodzinnych ogrodów działkowych, przez, godziny grudzien 2020, dotacje na rozpoczecie dzialalnosci, osoba

yyyyy