Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-008/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat piski

Gmina: Ruciane-Nida

Wartość ogółem: 567777,44

Wydatki kwalifikowalne: 567777,44

Dofinansowanie: 482610,83

Dofinansowanie UE: 482610,82

Nazwa beneficjenta: Gmina Ruciane-Nida

NIP beneficjenta: 8491503943

Kod pocztowy: 12-220

Miejscowość: Ruciane-Nida

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat mrągowski / Powiat piski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

przepraszam w różnych językach, podpora mostu wiszącego, opolska eszkola, deklaracje zus 2019, zamiana mieszkań adm bydgoszcz, zakończono

yyyyy