Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-101/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat piski

Gmina: Ruciane-Nida

Wartość ogółem: 461147,63

Wydatki kwalifikowalne: 461147,63

Dofinansowanie: 453447,63

Dofinansowanie UE: 391975,49

Nazwa beneficjenta: Gmina Ruciane-Nida

NIP beneficjenta: 8491503943

Kod pocztowy: 12-220

Miejscowość: Ruciane-Nida

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat mrągowski / Powiat piski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/3/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

art. 44 ust. 3 ustawy, wymień instytucje rynku finansowego, zszdz rzeszow, lista chorób przewlekłych które podlegają dofinansowaniu 2020, kwot, rozporządzenie covid 25 marzec 2021, urząd pracy chodzież, ops wołomin terminy wypłat, cukiernia marki, wydatek strukturalny kod 81, konstytucja biznesu 2018, kielecka platforma komunikacyjna

yyyyy