Wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Nowa Sarzyna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-054/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Nowa Sarzyna

Wartość ogółem: 357021,94

Wydatki kwalifikowalne: 357021,94

Dofinansowanie: 357021,94

Dofinansowanie UE: 303468,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Sarzyna

NIP beneficjenta: 8161079318

Kod pocztowy: 37-310

Miejscowość: Nowa Sarzyna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013

staże z unii europejskiej 2021, wybory nowy tomyśl, rozporządzenie, program rowni sobie, malgorzata gembicka szczepienie, jakżeby razem czy osobno, www cop lodzkie pl, cku pyrzyce, www.pomoc.lodzkie.eu, plus program, informatyzacja, śmieszne przepisy prawne w polsce, firma start, jeden z rycerzy okrągłego stołu wzór odwagi, popw, likwidowanie różnic lub wyrównywanie terenu, szkola zdalna, oswiadczenie pracownika, góra miasto, zwik świebodzin

yyyyy