Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży receptą na lepszą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-125/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina: Radziejów

Wartość ogółem: 278193,6

Wydatki kwalifikowalne: 278193,6

Dofinansowanie: 278193,6

Dofinansowanie UE: 236464,56

Nazwa beneficjenta: Urząd Miasta Radziejów

NIP beneficjenta: 8891179707

Kod pocztowy: 88-200

Miejscowość: Radziejów

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

biuro pracy hrubieszów, do pracy, wup poznań bip, rzeczpospolita polska, pgg baza przewoźników, na wspólnej danie dnia, kompetencje kluczowe uczniów szkoły podstawowej

yyyyy