Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci kl I-III szkół podstawowych Gminy Dziemiany

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-329/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Gmina: Dziemiany

Wartość ogółem: 83942,7

Wydatki kwalifikowalne: 83942,7

Dofinansowanie: 83942,7

Dofinansowanie UE: 71351,3

Nazwa beneficjenta: GMINA DZIEMIANY

NIP beneficjenta: 5911567754

Kod pocztowy: 83-425

Miejscowość: Dziemiany

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

projekty dla seniorów 2020, zs1 działdowo, program edukacji zdrowotnej jak napisać, firmy kraków, ministerstwo polityki socjalnej, harmonogram wypłat 500 warszawa targówek 2021, oswiadczenie pracownika

yyyyy