Wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych SOSW w Rudniku n/Sanem.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-274/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Gmina: Rudnik nad Sanem

Wartość ogółem: 249793,61

Wydatki kwalifikowalne: 249793,61

Dofinansowanie: 218817,61

Dofinansowanie UE: 212324,57

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”

NIP beneficjenta: 6020115502

Kod pocztowy: 37-420

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/2/2012

Data zakończenia realizacji: 12/20/2013

wzór koncepcji pracy, gdzie kupić leki na receptę bez recepty, matematyka matura 2021 rozszerzenie, 01 01 co oznacza, m jak miłość kiedy powtórki, dofinansowania do budowy domu 2022, podróż na sto kroków, bs piotrkow kujawski, planeta gigantów rybnik, urząd pracy w wieluniu

yyyyy