Wyrównywanie szans edukacyjnych szansą na lepsze jutro.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-375/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Bodzanów

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kanigowo „Nasza szkoła”

NIP beneficjenta: 7742830775

Kod pocztowy: 09-470

Miejscowość: Nowe Kanigowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

2 urzad skarbowy krakow, plus malbork, remonty przedwojennych kamienic, urzad pracy wałbrzych, kraków grzegórzki, monika jurczyk, fundusze inwestycyjne definicja, praca fizyczna wrocław, realizowana, s17 warszawa garwolin, pup w poznaniu, przygotuj poradnik w którym przedstawisz rodzaje aktywności fizycznej, dotacja na domki letniskowe 2021, tychy co warto zobaczyć, gospodarka wodno ściekowa w polsce, jakie korzyści czerpiemy z lasu, tomasz optyk sosnowiec niwka, miasta dla rowerów

yyyyy