Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic z Zespołu Szkół w Kusiętach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-075/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Olsztyn

Wartość ogółem: 190854

Wydatki kwalifikowalne: 190854

Dofinansowanie: 190854

Dofinansowanie UE: 162225,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Olsztyn

NIP beneficjenta: 9490492385

Kod pocztowy: 42-256

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

szyba zespolona na wymiar kalkulator, raj psotników, plus 500 akcje, forumkrzyzowkowicza, zmiana na lepsze, wup kraków power, urząd pracy w tarnobrzegu, nabór na aplikację ogólną 2017, fundacja rozwiń skrzydła, przekroczenie granicy działki przy ocieplaniu

yyyyy