Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP w Garbowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-189/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Garbów

Wartość ogółem: 74140,85

Wydatki kwalifikowalne: 74140,85

Dofinansowanie: 63019,72

Dofinansowanie UE: 63019,72

Nazwa beneficjenta: Gmina Garbów/Zespół Szkół w Garbowie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie

NIP beneficjenta: 7161748486

Kod pocztowy: 21-080

Miejscowość: Garbów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/15/2013

pup zambrow, dofinansowanie ogrodów działkowych, twoje życie, w jakich krajach jest euro, 30 listopada 2016, krunek, wyciąg z roślin aromatycznych, piłsudskiego 17, definicja usługi, wykorzystanie tik w szkole, kredyt dla małych firm, kig konin, www.,, sprzedaż domów lubuskie, przedszkole nr 3 olesno, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie wzór, www.infoludek, dofinansowanie kursów, kiedy będą programy

yyyyy