Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010-2011

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-011/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina:

Wartość ogółem: 908166,67

Wydatki kwalifikowalne: 908166,67

Dofinansowanie: 771941,67

Dofinansowanie UE: 771941,67

Nazwa beneficjenta: Powiat Radziejowski

NIP beneficjenta: 8891491327

Kod pocztowy: 88-200

Miejscowość: Radziejów

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

krajowe centrum innowacji pożyczki opinie, program 50+ dla bezrobotnych 2018, a1 tuszyn częstochowa, suma kontrolna, poradnik fotograficzny pdf, sea region, sudop wyszukiwanie pomocy, długość linii kolejowych w polsce, liczbę 966 przedstaw w postaci sumy trzech składników, tarcza antykryzysowa czerwiec 2021, m projekt, csm-swd.nfz.gov.pl, wiedząc że 238 podzielić na 17 równa się 14 uzupełnij, wniosek o zwrot kaucji sądowej wzór, plany na 2022, izby rolnicze

yyyyy