Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej nr 1 i gimnazjum nr 2 z gminy Lędziny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-282/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński

Gmina: Lędziny

Wartość ogółem: 138071

Wydatki kwalifikowalne: 138071

Dofinansowanie: 138071

Dofinansowanie UE: 117360,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Lędziny

NIP beneficjenta: 6461030597

Kod pocztowy: 43-143

Miejscowość: Lędziny

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bieruńsko-lędziński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

pozyczka po ang, zakup samochodu z zagranicy przez osobę fizyczną 2021, konkursowy, opole lubelskie 112, pup kwidzyn praca, olsztyn żłobek, o której walka conora, obwodnica olsztyna, jak ustawić stronę startową google w mozilli, realizacja projektów, dni opola lubelskiego 2017, koszt definicja, blok stalowy, termomodernizacja 2022, zagłębie wałbrzych

yyyyy