Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gminie Radziejów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-079/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina: Radziejów

Wartość ogółem: 276679,06

Wydatki kwalifikowalne: 276679,06

Dofinansowanie: 235177,2

Dofinansowanie UE: 235177,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Radziejów

NIP beneficjenta: 8891468587

Kod pocztowy: 88-200

Miejscowość: Radziejów

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

kurs euro do przetargów, miasto na ż mem, media corporation, lista beneficjentów, bialorus ukraina, niedosłuch icd, baza pytan pes, bliżej niż myślisz, tomasz łojek, nowe środki, praca warszawski zachodni, szkoła rolnik nysa, porozumienie trójstronne w sprawie płatności wzór, remont kamienicy, 16001, zakon równowagi etap 1, dyskryminacja mezczyzn, nanomateriały

yyyyy