Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Mykanów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-293/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Mykanów

Wartość ogółem: 133369

Wydatki kwalifikowalne: 133369

Dofinansowanie: 133369

Dofinansowanie UE: 113363,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Mykanów

NIP beneficjenta: 5731288202

Kod pocztowy: 42-233

Miejscowość: Mykanów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

centrum regeneracji organizmu świebodzice, dotację do lasów prywatnych 2021, wyszukiwarka sanatorium, przykłady zaświadczeń, zasiłek dla bezrobotnych a posiadanie ziemi 2020, pożyczki, 22 kwietnia koronawirus, fotowoltaika dofinansowanie 2019 śląskie, przedsiebiorca, pojemnik do hodowli dżdżownic kalifornijskich, polskie portale informacyjne, weryfikacja zaświadczenia zus, szkolenia z vat

yyyyy