Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Świlcza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-173/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Świlcza

Wartość ogółem: 173402

Wydatki kwalifikowalne: 173402

Dofinansowanie: 173402

Dofinansowanie UE: 147391,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Świlcza

NIP beneficjenta: 5170045613

Kod pocztowy: 36-072

Miejscowość: Świlcza

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

wschodnia obwodnica wrocławia „wizualizacja”, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wzór 2020, na podwórku koło bramy, pozyczk, szkoła w malcanowie, wytwarzanie, głos żyrardowa, starostwo prudnik, darmowe szkolenia unijne śląsk 2021, pup nowy dwór gdański, transmisje sprzedażowe cała polska, żelice

yyyyy