Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Warka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-313/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Gmina: Warka

Wartość ogółem: 354197

Wydatki kwalifikowalne: 354197

Dofinansowanie: 354197

Dofinansowanie UE: 301067,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Warka

NIP beneficjenta: 7972016015

Kod pocztowy: 05-660

Miejscowość: Warka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

doradca zawodowy zarobki, umowa b2b wzór, pociągi sochaczew warszawa, kielecki obszar funkcjonalny, 34-122 wieprz, spółdzielnia mieszkaniowa szobiszowice, formularze gus, urzad pracy w nowej soli, www genevatrust pl wyniki badań, pup leżajsk staże, co oznacza godzina 08.08, dofinansowanie2021.pl, osoba fizyczna kto to, w hurtowni było 317 kg jabłek, co to jest symulator, kurs euro do przetargów

yyyyy