Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-284/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Wilkowice

Wartość ogółem: 121291

Wydatki kwalifikowalne: 121291

Dofinansowanie: 121291

Dofinansowanie UE: 103097,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Wilkowice

NIP beneficjenta: 9370006873

Kod pocztowy: 43-365

Miejscowość: Wilkowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 wymagania, drogi tranzytowe słowacja, gdynia port, pociąg szybki, urzad skarbowy warszawa, pomoc społeczna rybnik, incept kolbuszowa, tłusty czwartek 2028, gimnazjum nr 2 solec kujawski, dotacje na kulturę 2021, edukacja dla bezpieczeństwa podręcznik pdf, praca swietokrzyskie pracuj pl, przedszkole drawsko, wniosek o wycofanie wniosku wzór, podpis elektroniczny toruń, aparat ktg, unia, umowa wekslowa

yyyyy