Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Krokowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-075/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Gmina: Krokowa

Wartość ogółem: 478948,7

Wydatki kwalifikowalne: 478948,7

Dofinansowanie: 478948,7

Dofinansowanie UE: 407106,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Krokowa

NIP beneficjenta: 5871582054

Kod pocztowy: 84-110

Miejscowość: Krokowa

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

grzegorz puda dzieci, praca miłosław, suwałki rzut babcią, koszt prawa jazdy c+e z uprawnieniami, www cross org pl, mutimedia, w co inwestować w 2019 roku forum, nowoczesną endoproteza kolana cena, tc.ciechanow.pl

yyyyy