Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Milejczycach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-318/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Milejczyce

Wartość ogółem: 158560

Wydatki kwalifikowalne: 158560

Dofinansowanie: 158560

Dofinansowanie UE: 134776

Nazwa beneficjenta: Gmina Milejczyce

NIP beneficjenta: 5441440707

Kod pocztowy: 17-332

Miejscowość: Milejczyce

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

w jakich miastach euro 2021, pkb w europie 2020, polska agencja handlu i inwestycji, pup pasłęk, polityka 1 dziecka, leczenie odleżyn wytyczne, wynagrodzenie za staż 2020 netto, monitoring ruchu pociagów, euro 2020 harmonogram, auto serwis swatek, jednostki samorządu terytorialnego przykłady, zaznacz rodzaje działalności gospodarczej zaliczane do usług, transport przemysłowy obejmuje, uni wrocław, waidomosci, tunel w świnoujściu, cenny uklad figury w pokerze krzyżówka, lombard targowa 37, tablica informacyjna budowy 2022, na jakich dokumentach jest nip, tarcza energetyczna 2022

yyyyy