Wyrównywanie szans edukacyjnych ucznów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetenche kluczowe – Zagrajmy o sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-222/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2767664

Wydatki kwalifikowalne: 2767664

Dofinansowanie: 2767664

Dofinansowanie UE: 2352514,4

Nazwa beneficjenta: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

NIP beneficjenta: 9461776938

Kod pocztowy: 20-111

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/15/2011

Data zakończenia realizacji: 8/14/2013

fundusz rehabilitacyjny, wydział komunikacji żyrardów zapisy, kompleksowa, office 365 ue wroc, rtv euro agd aleje solidarności poznań, parafia w woli zarczyckiej, naczepy kłonicowe, handlowych, urzad pracy suwałki, egzamin radcowski 2022 forum, lublin ul cyrulicza, dostałem pożyczkę prywatną 2019, broda 2018, dermex kutno, galeria północna bershka, od jakiej średniej jest 2 2021, allfood goleniów

yyyyy