„Wyrównywanie szans edukacyjnych w Zielonce poprzez indywidualizację nauczania dzieci w klasach I-III szkół podstawowych”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-247/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Zielonka

Wartość ogółem: 256000

Wydatki kwalifikowalne: 256000

Dofinansowanie: 256000

Dofinansowanie UE: 217600

Nazwa beneficjenta: Gmina Zielonka

NIP beneficjenta: 1250037111

Kod pocztowy: 05-220

Miejscowość: Zielonka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

dofinansowanie z lgd, invest home rybnik, obsługuje motopompę, nieodwracalne 2002 cda, uzupełnij tabelę informacjami dotyczącymi emigracji, urząd pracy poznań kontakt, zielona pożyczka, warszawa praca fizyczna, wynalazek szkodliwy dla przyrody

yyyyy